Naslov:

Novo gradivo št.1 - Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper in za obveznosti družbe DARS d. d iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi - prva obravnava
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

10/09/2019

Datum objave na spletu:

10/10/2019

Šifra dokumenta:

00710-29/2019/3

EVA:

2019-2430-0029


porost_ng.pdf - porost_ng.pdfVG_ZP_2DK_3RO_fsk_u.doc - VG_ZP_2DK_3RO_fsk_u.doc