Zadeva


Naslov:

Uvrstitev pet novih projektov, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 1611-18-0008 Bilateralna razvojna pomoč CMSR v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

07/09/2019

Šifra dokumenta:

41013-47/2019


Vsebina: