Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum objave na spletu:

01/14/2020

Šifra dokumenta:

00715-1/2020

EVA:

2019-2330-0108

Vsebina: