Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 6 Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/21/2019

Šifra dokumenta:

00727-6/2019/8

EVA:

2019-3330-0042

Vsebina:

2019-01-2804-2011-01-4515-npb6.doc - 2019-01-2804-2011-01-4515-npb6.doc
2019-01-2804-2011-01-4515-npb6-p1.doc - 2019-01-2804-2011-01-4515-npb6-p1.doc