Zadeva


Naslov:

Sklep o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi VIVENDI d.o.o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

01/10/2020

Šifra dokumenta:

14100-1/2020


Vsebina: