Zadeva


Naslov:

Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za leta 2019, 2020 in 2021
Predlagatelj:

MF

Datum objave na spletu:

06/19/2019

Šifra dokumenta:

47601-6/2019


Vsebina: