Naslov:

Poročilo o delu meddržavne slovensko-avstrijske komisije za cestni predor skozi Karavanke za leto 2018 in prvo polovico leta 2019
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

08/16/2019

Datum objave na spletu:

08/28/2019

Šifra dokumenta:

51003-8/2019/1vg_poroc_komisija.pdf - vg_poroc_komisija.pdfVG_porocilo_KOMISIJA.doc - VG_porocilo_KOMISIJA.doc