Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«
Predlagatelj:

MKGP

Datum objave na spletu:

11/12/2019

Šifra dokumenta:

00715-28/2019

EVA:

2019-2330-0060

Vsebina: