Naslov:

Novo gradivo št. 3 - Tretje letno poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

12/19/2018

Datum objave na spletu:

12/20/2018

Šifra dokumenta:

35405-2/2018/73P_OP_TGP_2020_NG3.docx - 3P_OP_TGP_2020_NG3.docx