Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/04/2019

Klasifikacijska številka:

30301-2/2019/4

Seja:

26. Redna seja1.7Sedmo letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020SklepVlade.doc - SklepVlade.doc


 SklepVlade_P.pdf