Naslov:

Predlog zakon o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – skrajšani postopek
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

03/01/2019

Datum objave na spletu:

03/25/2019

Šifra dokumenta:

00711-4/2019/2

EVA:

2018-2611-0098


ZPDZC2019-1.pdf - ZPDZC2019-1.pdfZPDZC2019-1.docx - ZPDZC2019-1.docx