Naslov:

Poročilo o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj za obdobje 2018–2019
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:

12/12/2019

Datum objave na spletu:

12/13/2019

Šifra dokumenta:

09400-5/2019/2BloudekPorocilo_VG1.doc - BloudekPorocilo_VG1.doc