Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu
Predlagatelj:

MzI

Datum objave na spletu:

12/11/2019

Šifra dokumenta:

00710-35/2019

EVA:

2018-2430-0091

Vsebina: