Predlog zakona


Naslov:

Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

03/25/2019

Šifra dokumenta:

00711-4/2019

EVA:

2018-2611-0098

Vsebina: