Naslov:

Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi VIVENDI d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

12/31/2019

Datum objave na spletu:

01/10/2020

Šifra dokumenta:

14100-1/2020/1Vivendi_IP-Vlada.docx - Vivendi_IP-Vlada.docxVivendi_IP-Vlada_P.pdf - Vivendi_IP-Vlada_P.pdf