Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o posebnih denarnih nagradah ob sklenitvi in podaljšanju pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski
Predlagatelj:

MO

Datum objave na spletu:

11/22/2019

Šifra dokumenta:

00718-7/2019

EVA:

2019-1911-0008

Vsebina: