Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/11/2019

Klasifikacijska številka:

47607-1/2019/3

Seja:

14. Redna seja7.1Skupščina družbe Slovenski državni holding, d. d. – Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., in Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo državeSklepVlade.doc - SklepVlade.doc
MerilaSDH.pdf - MerilaSDH.pdfMerilaKNRS.pdf - MerilaKNRS.pdf


 sklep