Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/16/2019

Klasifikacijska številka:

41013-47/2019/5

Seja:

39. Redna sejaII/17Predlog za uvrstitev petih novih projektov, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 1611-18-0008 Bilateralna razvojna pomoč CMSR, v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022SklepVlade.doc - SklepVlade.doc