Naslov:

Predlog za uvrstitev petih novih projektov 1611-18-0008 ''Bilateralna razvojna pomoč CMSR'' v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

06/28/2019

Datum objave na spletu:

07/09/2019

Šifra dokumenta:

41013-47/2019/1VRSNRP28062019.doc - VRSNRP28062019.doc