Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/08/2020

Šifra dokumenta:

00710-35/2019/8

EVA:

2018-2430-0091

Vsebina:

2019-01-3497-2012-01-2718-npb1.doc - 2019-01-3497-2012-01-2718-npb1.doc
2019-01-3497-2012-01-2718-npb1-p1.doc - 2019-01-3497-2012-01-2718-npb1-p1.doc