Naslov:

Predlog za potrditev Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2018/994 z dne 13. julija 2018 o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom z dne 20. septembra 1976
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

12/12/2018

Datum objave na spletu:

12/18/2018

Šifra dokumenta:

54910-8/2018/7VG_12_12__P.pdf - VG_12_12__P.pdfVG_12.12..doc - VG_12.12..doc