Zadeva


Naslov:

Uvrstitev novega projekta 3330-19-0023 Prenova kuhinje Cirius Vipava v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

06/04/2019

Šifra dokumenta:

41013-30/2019


Vsebina: