Zadeva


Naslov:

Poročilo o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj za obdobje 2018 – 2019
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum objave na spletu:

12/13/2019

Šifra dokumenta:

09400-5/2019


Vsebina: