Zadeva


Naslov:

Letno poročilo o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2018
Predlagatelj:

MKGP

Datum objave na spletu:

06/26/2019

Šifra dokumenta:

33000-6/2019


Vsebina: