Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/11/2019

Klasifikacijska številka:

00710-17/2019/3

Seja:

39. Redna seja1.2Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 v občini Kidričevo

EVA:

2018-2430-0077


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf