Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/17/2019

Klasifikacijska številka:

00727-6/2019/3

Seja:

48. Redna seja1.5Predlog uredbe o spremembah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije

EVA:

2019-3330-0042


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf