Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2018-2430-00582018-2430-005811/26/2018MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVSklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest02
(3) Predlog sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, 06.12.2018 [MzI]
(6) Sklep vlade - 12. Redna seja, 13.12.2018
(9) Besedilo sprejetega sklepa, 13.12.2018 [IPP - GSV]