Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2019-2430-00562019-2430-005612/11/2019MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVUredba o o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest02
(1) Predlog uredbe o o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, 11.12.2019 [MzI]
(3) Sklep vlade - 55. Redna seja, 19.12.2019
(5) Besedilo izdane uredbe, 19.12.2019 [IPP - GSV]
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 9 Uredbe o kategorizaciji državnih cest, 23.12.2019 [MzI]