Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2018-2550-01222018-2550-012212/14/2018MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 201802
(1) Predlog sklepa o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018, 14.12.2018 [MOP]
(6) Sklep vlade - 13. Redna seja, 20.12.2018
(9) Besedilo sprejetega sklepa, 20.12.2018 [IPP - GSV]
(11) Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018, 24.12.2018 [GSV]