Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2019-2550-00372019-2550-003710/03/2019MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah02
(1) Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, 03.10.2019 [MOP]
(3) Sklep vlade - 48. Redna seja, 17.10.2019
(6) Besedilo izdane uredbe, 17.10.2019 [IPP - GSV]
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 10 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, 21.10.2019 [GSV]