Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2019-2550-00832019-2550-008312/09/2019MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja02
(1) Predlog uredbe o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 09.12.2019 [MOP]
(3) Sklep vlade - 55. Redna seja, 19.12.2019
(5) Besedilo izdane uredbe, 19.12.2019 [IPP - GSV]
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 3 Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 23.12.2019 [MOP]