Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2018-3340-00052018-3340-000512/04/2018MK; Ministrstvo za kulturo; Maistrova ulica 10; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mkSklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine
02
(1) Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, 04.12.2018 [MK]
(3) Sklep vlade - 13. Redna seja, 20.12.2018
(6) Besedilo sprejetega sklepa, 20.12.2018 [IPP - GSV]
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, 28.12.2018 [GSV]