Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 10200-2/201810200-2/201812/17/2018MDDSZ; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Štukljeva cesta 44; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mddsz; 76953475; 5022860000Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu v obdobju 2018-2027 v prvem triletnem obdobju02
(1) Predlog Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu v obdobju 2018–2027 v prvem triletnem obdobju, 17.12.2018 [MDDSZ]
(4) Sklep vlade - 13. Redna seja, 20.12.2018