Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 14101-1/201914101-1/201904/05/2019Varuh človekovih pravic Republike Slovenije; Varuh človekovih pravic Republike Slovenije; Dunajska cesta 56; 1109; Ljubljana; Slovenija; info@varuh-rs.siUpravičenost do invalidskega nadomestila za nezaposljive invalidne osebe04
(5) Predlog stališča glede upravičenosti do invalidskega nadomestila za osebe, ki imajo status invalida na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 04.06.2019 [MDDSZ]
(7) Sklep vlade - 35. Redna seja, 13.06.2019
(10) Predlog stališča o ponovnem pozivu Varuha človekovih pravic glede upravičenosti do invalidskega nadomestila za osebe, ki imajo status invalida na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 29.08.2019 [MDDSZ]
(12) Sklep vlade - 43. Redna seja, 12.09.2019