Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 34000-3/201934000-3/201909/27/2019MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVPoročilo o izvedenih ukrepih (2016-2018) - Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 202002
(1) Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«) za obdobje 2016–2018, 27.09.2019 [MGRT]
(4) Sklep vlade - 47. Redna seja, 10.10.2019