Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 35000-11/201935000-11/201909/25/2019Občina Sevnica; Občina Sevnica; Glavni trg 19a; 8290; Sevnica; Slovenija; obcina.sevnica@siol.netNačrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na območju prostorskih ureditev državnega pomena Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Sevnica 3 - poseg v območje DLN HE Blanca04
(3) Predlog soglasja k pobudi Občine Sevnica za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, 17.01.2020 [MOP]
(5) Sklep vlade - 59. Redna seja, 30.01.2020