Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 36100-4/201936100-4/201906/17/2019MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVPoročila o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v letu 201802
(2) Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za četrto četrtletje leta 2018, 17.06.2019 [MzI]
(1) Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje četrtletje leta 2018, 17.06.2019 [MzI]
(3) Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 2018, 17.06.2019 [MzI]
(8) Sklep vlade - 37. Redna seja, 27.06.2019
(9) Sklep vlade - 37. Redna seja, 27.06.2019
(7) Sklep vlade - 37. Redna seja, 27.06.2019
(10) Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za prvo četrtletje leta 2019, 06.02.2020 [MzI]
(11) Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za drugo četrtletje leta 2019, 10.02.2020 [MzI]
(14) Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za tretje četrtletje leta 2019, 10.02.2020 [MzI]