Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41004-4/201941004-4/201906/06/2019MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVPrevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za infrastrukturo preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu04
(1) Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za infrastrukturo preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019, 06.06.2019 [MzI]