Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41004-6/201941004-6/201906/21/2019MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVPrevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport preko načrtovanih pravic porabe v letu 2019 02
(1) Predlog soglasja k prevzemanju in plačevanju obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države v letu 2019, 21.06.2019 [MIZŠ]