Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-82/201841012-82/201812/19/2018MZ; Ministrstvo za zdravje; Štefanova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mz; 96395265; 5030544000Sklep o prenosu neporabljenih pravic porabe integralne proračunske postavke Ministrstva za zdravje na podračun proračunskega sklada pri Ministrstvu za zdravje02
(3) Sklep vlade - 24. Dopisna seja, 27.12.2018