Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-97/201841013-97/201812/17/2018MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVDodelitev finančne spodbude podjetju Revoz d.d. za investicijski projekt: »Izgradnja proizvodne linije za model BJA v Revozu« in o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov02
(1) Predlog za dodelitev finančne spodbude podjetju Revoz d. d. za investicijski projekt "Izgradnja proizvodne linije za model BJA v Revozu" in uvrstitev novega projekta 2130-18-8603 "Izgradnja proizvodne linije za model BJA v Revozu" v veljavni Načrt razvojnih programov 2018–2021, 17.12.2018 [MGRT]
(4) Sklep vlade - 13. Redna seja, 20.12.2018