Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-32/201941013-32/201906/07/2019MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev novega projekta 2130-19-0006 Promocija in internacionalizacija lesno-predelovalne industrije 2019-2021 v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–202204
(2) Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-19-0006 "Promocija in internacionalizacija lesno-predelovalne industrije 2019-2021" v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, 07.06.2019 [MGRT]