Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-39/201941013-39/201906/20/2019MDDSZ; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Štukljeva cesta 44; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mddsz; 76953475; 5022860000Uvrstitev novega projekta 2611-19-0903 – Rekonstrukcija varovanega oddelka C v Domu Lukavci, ki bo sodil v skupino projektov, 2611-11-S018 – izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe v Načrt razvojnih programov 2019-202204
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-19-0903 "Rekonstrukcija varovanega oddelka C v Domu Lukavci" v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, 20.06.2019 [MDDSZ]