Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-41/201941013-41/201906/21/2019MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev novega projekta 2130-19-9704 Program madžarske narodne skupnosti 2017–2020, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2130-16-0006 Razvoj območij narodnih skupnosti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2019–202204
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-19-9704 "Program madžarske narodne skupnosti 2017–2020", ki izhaja iz evidenčnega projekta 2130-16-0006 "Razvoj območij narodnih skupnost" v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, 21.06.2019 [MGRT]