Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-63/201941013-63/201908/06/2019MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVUvrstitev novega projekta 3330-19-0047 »Informacijski sistem eVŠ« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-202204
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-19-0047 »Informacijski sistem eVŠ« v veljavni Načrt razvojnih programov 2019–2022, 06.08.2019 [MIZŠ]
(2) Sklep vlade - 66. Dopisna seja, 14.08.2019