Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-71/201941013-71/201909/09/2019MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVSprememba veljavnega Načrta razvojnih programov 2019–2022 pri Direkciji RS za infrastrukturo: uvrstitev in sprememba projektov za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti državnega cestnega omrežja04
(1) Predlog za uvrstitev 90 projektov ter spremembo 10 projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, 09.09.2019 [MzI]