Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-84/201941013-84/201910/23/2019MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev 16 novih projektov in 4 spremembe v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2019–202204
(2) Predlog za uvrstitev 16 novih projektov in spremembe štirih projektov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2019–2022, 28.10.2019 [MGRT]
(3) Sklep vlade - 85. Dopisna seja, 29.10.2019