Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 47602-14/201847602-14/201805/14/2018MKGP; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Dunajska 22; 1001; Ljubljana; Slovenija; gp.mkgp; 31162991; 2399253000; 655Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 201703
(8) Predlog za soglasje k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2017, 04.12.2018 [MKGP]
(11) Popravek gradiva št. 1 - Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2017, 17.12.2018 [MKGP]