Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 54948-13/201954948-13/201912/20/2019MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVPredlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, podpisanega 16. in 21. junija 2011, da bi se upošteval prostop Hrvaške k Evropski uniji03
(1) Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike na eni strani, Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, Islandijo na tretji strani in Kraljevino Norveško na četrti strani, podpisanega 16. in 21. junija 2011, da bi se upošteval prostop Hrvaške k Evropski uniji, 20.12.2019 [MzI]