Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 54948-15/201954948-15/201912/20/2019MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVPredlog sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega 25. in 30. aprila 2007, kakor je bil spremenjen s Protokolom o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega 25. in 30. aprila 2007, ki so ga Združene države Amerike ter Evropska unija in njene države članice podpisale 24. junija 2010, da bi se upošteval pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji03
(1) Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega 25. in 30. aprila 2007, kakor je bil spremenjen s Protokolom o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Združenimi državami Amerike ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanega 25. in 30. aprila 2007, ki so ga Združene države Amerike ter Evropska unija in njene države članice podpisale 24. junija 2010, da bi se upošteval pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji, 20.12.2019 [MzI]